OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Zoznam členov

Slovenský zväz chovateľov, základná organizácia Sereď 1

 

Aktuálny zoznam členov po 20.02.2015

 1. Banáš Miroslav  chovateľ holubov
 2. Čelko Radomír chovateľ králikov a hydiny
 3. Čmarada Rastislav chovateľ holubov a exotického vtáctva
 4. MVDr. Domko Rastislav chovateľ exotického vtáctva
 5. Fidler Vojtech chovateľ králikov a exotického vtáctva
 6. Hajdin Jozef chovateľ králikov a hydiny
 7. Házy Ján chovateľ králikov, holubov a hydiny
 8. Javor Roman chovateľ exotického vtáctva
 9. Kapoš Peter chovateľ králikov a hydiny
 10. Kosík Ivan chovateľ exotického vtáctva
 11. Križan Jozef chovateľ holubov
 12. Kubinec Marcel chovateľ hydiny
 13. Látka Jozef chovateľ hydiny, králikov a holubov
 14. Lipovský Peter chovateľ králikov a hydiny
 15. Marik Ladislav chovateľ králikov
 16. Molnár Marián chovateľ králikov a hydiny
 17. Podlipa Stanislav chovateľ holubov
 18. Sojka Karol chovateľ králikov, hydiny, holubov a exotického vtáctva
 19. Sčevík Peter chovateľ holubov
 20. Šmátrala Ján chovateľ králikov a hydiny
 21. Štefanec Milan chovateľ králikov  a hydiny
 22. Ujlacký Miroslav chovateľ králikov a exotického vtáctva
 23. Vladovič Mikuláš chovateľ králikov

 

Mladý chovateľ:

 1. Tóth Milan chovateľ králikov, hydiny a hlodavcov

 

Zloženie výboru:

 

 1. Ujlacký Miroslav      predseda         tel:0908081670
 2. Šmatrala Ján            tajomník         tel:0317874139
 3. Javor Roman            pokladník
 4. Sčevík Peter              člen
 5. Molnár Marián         člen                 tel:0904801197